Konkurrence: Find og test 'smart technology' til Roskilde Festival og vind billetter

- brug DTU Bibliotek som test-lab

DTU-studerende opfordres til at udvikle og teste teknologier, der kan tælle antallet af personer, som bevæger sig igennem festivalens porte.

Vinderprojektet får lejlighed til at implementere løsningen på årets Roskilde Festival og får samtidig adgangsbilletter til festivalen (max 6 deltagere i gruppen).

I løbet af konkurrenceperioden kan grupperne teste deres ideer og teknologi i bibliotekssalen i Lyngby, som er en del af DTU Smart Library. DTU Bibliotek finansierer gruppernes indkøb af det udstyr, der opsættes i biblioteket.

Konkurrencen er et samarbejde mellem DTU Bibliotek, Powered by DTU Students og Roskilde Festival.

Deadlines

Deadline for tilmelding til konkurrencen er d. 12. maj 2021.
Deadline for aflevering af projektide er d. 7. juni 2021.
Præsentation af projekterne og udpegning af vinder sker i løbet at juni 2021. Det vindende team får adgang til at implementere løsningen på festivalen i ugen op til festivalen.

Tilmelding og spørgsmål

Spørgsmål kan sendes til specialkonsulent på DTU Bibliotek, Thomas Skov Jensen på tsko@dtu.dk.
PilTilmelding via formularen

-oOo-

Baggrund

Roskilde Festival er i gang med en bedre kortlægning deltageres bevægelser rundt på festivalen. Man ved hvor mange, der har købt billet, og man har gode estimater på hvor mange, der befinder sig i hver af festivalens områder - men data kan stadig blive bedre.

Roskilde Festival ønsker derfor hjælp til at finde og teste teknologier, der uden fysisk intervention kan tælle antallet af personer, der bevæger sig igennem en given port.

Portene er typisk åbninger i hegn på mellem 2 og 6 meter. De indrettes, så deltagerne guides igennem og menneskestrømmen smidiggøres. Det er dette flow, Roskilde Festival gerne vil have målt. Man har digitale scannere i indgangene, hvor folk skal scanne deres armbånd. Men i udgangene mangler data.

Roskilde Festival søger forslag og test af konkrete teknologier. Det kunne være radar, laser, kamera eller noget helt andet, der via en bagvedliggende software kan tælle antallet af deltagere, der bevæger sig ud fra pladsen. Det kunne også ske ved at sætte beacons op i både indgange og udgange. Her vil man kunne bruge data fra den eksakte mængde, der går igennem porten (opnået via digital adgangskontrol) til at lave en skalleringsfaktor, der herefter kan bruges til at estimere exit-flowet.

Projektet

Find teknologier, og byg et set up, der på en åben mark (med strøm og internet til rådighed) kan tælle antallet af personer, der bevæger sig igennem et 2-6 meter stort hul i et hegn. Man er velkommen til at ændre på adgangshullet i hegnet, og bygge gænger, loft og andet for at teknologien virker.

Roskilde Festival forventer, at prototypen kan sættes i drift under åben himmel, og at gruppen som minimum udvikler et system, som kan testes i én af portene. Forventningen er, at løsningen kan håndtere et flow på mindst 2000 personer i timen, og helst flere. Løsningen skal ikke nødvendigvis testes over hele festivalen, men skal mindst være i drift i 32 timer, og gerne i dage med spidsbelastning.

Kontaktperson Roskilde Festival: Henrik Bondo Nielsen


Roskilde Festival