Hvad kan du bruge DTU Smart Library til?

Visionen for DTU Smart Library er at skabe et "indoor living lab", et indendørs testlaboratorium, hvor studerende og forskere kan udvikle, afprøve og præsentere smarte teknologier. Vi samarbejder også med virksomheder til gavn for både dem og os.

Hvis du er studerende

 • Skriv projekt om DTU Smart Library inden for smarte teknologier så som wayfinding, facility management, indeklima mm.
 • Lav din egen sensor, sæt den op og træk data. Sammenlign eventuelt resultaterne med bibliotekets sensordata.
 • Træk data ud på de sensorer, vi allerede har oppe i biblioteket og brug dem i din opgave.
   

Hvis du er forsker/underviser

 • Brug biblioteket som et levende testlaboratorium for dataindsamling og sensorteknologi som supplement til din undervisning og vejledning.
 • Brug biblioteket som et levende laboratorium for din egen forskning.
 • Brug vores sensordata til at lave forskellige både kvalitative og kvantitative dataanalyser.
   

Hvis I er en virksomhed

 • Samarbejd med os om at få testet jeres sensorer eller brugen af jeres produkt i en bibliotekssal med ca. 2.500 daglige brugere.
 • Eksempler på samarbejder:
  • IOT Danmark har opsat en række sensorer i biblioteket, der genererer data og gør både dem og os klogere på indeklimaet.
  • Kommende samarbejde med en møbelproducent om at sætte sensorer på deres møbler og teste brugen af dem i forskellige områder.
  • Kommende samarbejde med plantefirma om at sætte sensorer i plantekasser for at kunne måle på vand og gødning, så de kun får pleje, når der er brug for det.

 
PilListe over samarbejdspartnere
    Virksomheder og DTU institutter

DTU Smart Library er en del af DTU Smart Campus ...

DTU Smart Library