Introduktion for DTU Diplom studerende

Studerende på DTU Diplom tilbydes undervisning i informationssøgning i løbet af de fire første semestre. 

Målet er, at de studerende systematisk udvider deres informationskompetencer. Disse kompetencer er et væsentligt redskab til at løse nuværende og fremtidige udfordringer såvel i studiet som i arbejdslivet. 

Med udgangspunkt i studieprojekter øges den studerendes viden om informationssøgning og teknikkerne trænes.

Informationskompetence er at kunne:

  • Identificere informationsbehov og formulere spørgsmål på grundlag af behovet
  • Indse at relevant og dækkende information er basis for intelligent beslutningstagen
  • Identificere relevante hjælpemidler til informationssøgning, både traditionelle og elektroniske
  • Udvikle søgestrategier og søge systematisk
  • Undersøge og vurdere information kritisk
  • Organisere information til et bestemt formål
  • Tilegne sig nye erfaringer
  • Bruge information i kritisk tænkning og i problemløsning

Kontakt DTU Bibliotek for mere information.

Kontakt

Telefon:
45 25 72 50
(man-fre: 9.00-16.00)

E-mail:
bibliotek@dtu.dk