Akademisk informationssøgning

- styrk dine informationskompetencer (kursus 88383)

Dette 3-ugerskursus henvender sig til DTU-studerende, der er færdige med 4. semester. Kurset afholdes 2 gange årligt i 3-ugersperioderne i januar og juni og varer 1½ uge. Kurset foregår primært som selvstudie, der er dog mødepligt enkelte dage.

Bestået kurset giver 2½ ETCS points.

Formålet med kurset er at give de studerende kendskab til informationssøgning og informationskilder, så de bliver i stand til at udføre litteratursøgninger, udnytte bibliotekets ressourcer og udforme en korrekt litteraturliste.

Følgende emner gennemgås:

  • Søgestrategi og – teknik
  • Informationskilder
  • Håndbøger (trykte og elektroniske)
  • Fagrelevante databaser
  • Elektroniske tidsskrifter
  • Søgemaskiner m.m. (internettet)
  • Patenter

Kursusmaterialet findes som en online-lærebog.

Tilmelding via DTU Kursusdatabasen.

Informationssøgning

Optimer din litteratursøgning, når du har set disse korte videoer på vores playliste på YouTube:

Pil Generating Search Terms
Pil Setting up a Search Strategy
Pil Doing a Random Search
Pil Making a Cited Reference Search