Open Access Indikator 2019

Publicering: Årets måling fra Open Access Indikatoren viser fortsat fremgang

fredag 05 apr 19

Kontakt

Lise Ingemann Mikkelsen
Teamleder, Systeminformation
AFRI
45 25 72 44
De gode tendenser fortsætter, men DTU's forskere skal fortsat fokusere på at sende Author Accepted manuscript/post-print til DTU Bibliotek for, at DTU kan nå de nationale mål

Årets måling fra Open Access Indikatoren blev lanceret af Uddannelses- og Forskningsministeriet d. 4. april. Indikatoren fortæller, hvor stor en andel af de videnskabelige publikationer fra universiteterne, der er udgivet som Open Access, dvs. med gratis og uhindret online adgang.

Fremgang
Årets tal viser tydelig fremgang på nationalt plan og for DTU’s vedkommende en særdeles flot fremgang. I vanlig god stil ligger DTU flot på listen med 64% Open Access målt på 3.528 publikationer, hvoraf 2.270 er Open Access. Andelen sidste år var på 58%. Vi er stadig kun overgået af IT Universitetet, som scorer højt på basis af ganske få publikationer. Det samlede mål for national Open Access for året er 45%, og DTU gør det således rigtig godt.

Det uudnyttede potentiale
I opgørelsen for DTU fremgår 515 publikationer med uudnyttet Open Access potentiale, dvs. publikationer, som kunne udgives Open Access, hvis blot DTU Bibliotek havde fået tilsendt post-prints fra forskerne bag. Bag tallet gemmer sig nemlig publikationer, hvor forlaget tillader "parallelpublicering" af post-printversionen og hvor embargoperioden ikke er over 12 måneder. 

Havde vi sammen fanget disse 515 publikationer ville Open Access-andelen for DTU have været helt oppe på knapt 80%!

Øgning af Open Access-andelen på DTU mod de nationale mål om 100% fra 2025 og frem er således afhængig af, at DTU's forskere fortsat sender alle deres post-prints til DTU Bibliotek.

DTU Bibliotek tager sig af registrering af publikationerne i DTU Orbit og sikrer, at eventuelle embargoperioder for offentliggørelsen af post-printet overholdes.

Send flere post-print
Det vigtige budskab er derfor fortsat, at DTU's forskere blot skal huske at aflevere deres post-prints af artiklen, når den er klar til publicering i et videnskabeligt tidsskrift, ved at sende det til DTU Bibliotek.

Kontakt
Spørgsmål omkring forskningsregistrering og Open Access kan sendes til bibliotek@dtu.dk

Links
Nyhed fra Ministeriet om Open Access-målingen
PilUniversiteter bliver stadigt bedre til at skabe Open Access

PilFordelingerne mellem universiteterne og de samlede tal
PilFordelingen på universitetsniveau

PilDTU Bibliotek om Open Access


Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.