Projects you could work with in DTU Library's Living Lab: DTU Smart Library

in Danish ...

Case 1:
Justering af lys, der kan medføre en reducering i energiforbrug til varme- og kølingsbehov

Tidligere har man lavet forsøg med menneskers opfattelse af varme, og hvordan det hænger sammen med omgivelsernes lys. Dette er dog blevet gjort i mindre test faciliteter og kontormiljøer. Hvordan vil det virke i en større skala som DTU Bibliotek? Du kan bruge de 5 zoner i biblioteket, hvor det er muligt selv at ændre på lyset styrke og farvesammensætning, til at teste dette og kombinere det med kvalitative undersøgelser som eksempelvis interviews eller spørgeskemaer.

Viden på dette område kan med fordel anvendes i en endnu større skala til undervisningslokaler og grupperum på hele DTU, så universitetet kan spare energi på varme og køling og dermed gøres endnu mere klimavenligt.

PilTidligere forsøg med samme case - energiforskning.dk

 
Case 2:
Brugen af CO2 niveau til bestemmelse af mennesker i lokalet

Hvordan kan man bruge CO2 niveauet i et rum, som en indikator for hvor mange mennesker, der opholder sig i et lokale? Hvordan er dette muligt, hvis du kombinerer mekanisk ventilation, samt brugerstyret naturligventilation, så som åbning af døre og vinduer?

Her kan du gøre brug af data fra DTU Biblioteks sensorbokse, der er sat op i hele bibliotekssalen og rummer en CO2 sensor samt de opsatte ModCams, som monitorerer biblioteksbrugernes bevægelsesmønstrer.

 
Case 3:
Bedre akustik, ved ændring af bevægelsesmønstre og tilpasning af indretning

Ved at bruge data fra DTU Biblioteks ModCams til at skabe trackmaps, kan du se de bevægelsesmønstrer, der er på biblioteket. Med lydsensoren i sensorboksen, kan du aflæse støjniveauets i bibliotekets forskellige zoner.

Ved at sammenligne et støjkort (lavet ud fra dB-målinger) og trackingmaps, kan du lave forskellige scenarier for ændringer i bibliotekets indretning, så bibliotekets brugere bevæger sig mest hensigtsmæssigt og optimerer de akustiske forhold og dermed læringsmiljøet på DTU Bibliotek. Du kan også undersøge, hvordan indretningen og brugen af forskellige møbler kan medvirke til at understøtte et bedre studiemiljø.

 
Case 4:
Et ensformigt indeklima, som følge af fordeling af mennesker

Hvordan er det muligt at indrette biblioteket, så DTU Biblioteks brugere er jævnt fordelt over hele biblioteket? Det kan du undersøge ved at analysere af trackingmaps fra ModCams og data om indeklimaet fra bibliotekets sensorbokse.

DTU Smart Library