Ophavsret

Ophavsret er relevant for dig, hvad enten du er studerende, forsker eller underviser på DTU. Også for andre brugere af DTU Bibliotek er ophavsret relevant.

Ophavsret dækker over det sæt af love, regler og aftaler, der sikrer, at den, som skaber et litterært eller kunstnerisk værk, har nogle juridiske rettigheder til værket.

Det betyder, at man som udgangspunkt ikke kan bruge en andens værk uden, at have fået lov af rettighedshaveren.

Heldigvis, er der både i lov, afgørelser, samt i de aftaler DTU indgår med rettighedshaverne, undtagelser, der gør, at man som studerende eller ansat på DTU (og som borger i Danmark) kan anvende disse værker, uden at skulle have fat i hver enkelt ophavsmand.

Kopioptælling:
Hvorfor DTU gerne ser brug af links i undervisningsmaterialet, frem for prints og pdf'er.

Læs mere om ophavsret på DTU:

PilEr du studerende på DTU?
PilEr du underviser på DTU?
PilEr du forsker på DTU?

Kontakt
Kontakt DTU's ophavsretsgruppe på ophavsret@dtu.dk, hvis du har spørgsmål.

Hvad siger loven