Forskning og analyse

I selve forskningsprossen er fokus på indsamling af data og de basale analyser.

I forskningens aktive fase, er det vigtigt at have fokus på, hvordan du strukturerer det indsamlede data; det kan nemlig ikke gøres bagefter. En klar og konsekvent struktur letter arbejdet gennem hele projektet og særligt i forbindelse med publicering, arkivering og genbrug.

Indsamling af data og primært materiale skal organiseres og planlægges. Din data management plan danner basis for indsamlingen af data, idet den indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvordan du vil indsamle, strukturere og analysere data.

Indsamling af data og primært materiale skal være konsekvent og systematisk, således at senere analyser ikke er påvirket af indsamlingsmetoden.

Hertil anvendes:

  • protokoller/laboratorie notesbøger/journaler, evt. Electronic Lab Notebooks (ELNs)
  • standarder - defineres og følges 
  • formater - defineres og følges

Data opsamles tæt på kilden og gerne digitalt fra starten eller digitaliseres så hurtigt som muligt efter forsøget er afsluttet.

Gem altid en kopi af dine originale rå-data, med backup, så kan du altid gå tilbage og starte analyser og beregninger forfra, hvis noget går galt.

 

Data Life Cycle

Electronic Lab Notebook - ELN

ELN er software, der grundlæggende har et interface svarende til en side i laboratorienotesbog af papir. I den elektroniske bog kan du indtaste protokoller, observationer, noter, billeder, tegninger, links til andre protokoller osv. Nogle af de kommercielle applikationer inkludere et Laboratory Information Management System (LIMS), så du kan linke dine eksperimenter til arkiverede data, til andre prøver og udstyr.

Eksempler på ELN-software: