Guide til data management

At indsamle og håndtere data til et forskningsprojekt, er meget mere end blot at gemme data på en harddisk. Data management er en disciplin der skal udøves gennem hele projektet - fra planlægning over indsamling til publicering og endelig arkivering, for at sikre integritet og effektivitet i forskningsprojektet.

Data management er relevant i alle faser af et forskningsprojekt og det er vigtigt, at tænke håndtering og organisering af forskningsdata ind fra begyndelsen, da det vil spare tid senere i processen. Derudover er god data management en forudsætning for god forskningsintegritet.

DTU Bibliotek tilbyder support til at planlægge, organisere og dele forskningsdata. Denne guide behandler de fleste aspekter af data management gennem hele livscyklussen for forskningsdata, "the Data Life Cycle".

Data Life Cycle

"Data Life Cycle“ er en simpel model, der illustrerer de forskellige aspekter af data management og deres relation til de faser, der er i et typisk forskningsprojekt:

 • Planlægning og opstart 
  I opstarten og planlægningen af dit forskningsprojekt er der nogle vigtige overvejelser du bør gøre dig i forhold til udarbejdelse af en data management plan, krav fra bevillingsgivere, copyright, etik og brug af data.
 • Forskning og analyse
  Under dit forskningsprojekt og i analysefasen skal du gøre dig nogle overvejelser i forhold til dokumentation, lagring, backup, sikkerhed og adgang til dine data.
   
 • Arkivering og deling
  I dit forskningsprojekts afsluttende fase er det vigtigt, at du overvejer forhold omkring langtidsopbevaring, data-arkiver og publicering.

I virkeligheden er et forskningsprojekt sjældent så lineært som illustreret i Data Life Cycle, men figuren illustrerer på enkel vis de vigtigste opgaver og overvejelser, du skal gøre dig, når du håndterer forskningsdata.

Kontakt

E-mail:
datamanagement@dtu.dk

Telefon:
45 25 72 50

Forskningsdata på DTU

Forskning inden for de tekniske-naturvidenskabelige discipliner er meget forskellig af natur. Det er alligevel muligt at tale om data management som en fælles praksis på tværs af DTU's forskning.

Følgende eksempler illustrerer, hvordan forskellige typer forskning bliver håndteret set fra et Data Life Cycle-perspektiv.