DTU's Forskningsdata Forum

Alle initiativer og indsatser omkring forskningsdata management på DTU koordineret i DTU's Forskningsdata Forum, som ledes af bibliotekschef Gitte Bruun Jensen.

Det er bla. forummets opgave at:

  • sætte data management på dagsordenen for hele universitetet
  • koordinere aktiviteter på tværs af institutter of afdelinger inden for deling af information og viden om forskningsdata
  • sikre kvalitet og bæredygtighed for DTU's indsatser på data management området
  • sikre at DTU følger nationale og international strategier, politikker, forskningsintegritet m.v.
  • sikre optimal samarbejde med tilsvarende nationale og internationale initiativer.

DTU's Forskningsdata Forum har ledet implementering af DTU's politik for opbevaring af primære materialer og data og implementeringen af Procedurer og Guidelines for denne på alle DTU's Institutter og centre.

PilInformation om DTU's Forskningsdata Forum (DTU-login)