Alternative måder til at skaffe artikler - udnyt Open Access

Vi præsenterer her tre alternative måder, du kan bruge til at få endog gratis adgang til videnskabelige artikler.

PilOpen Access-databaser og -arkiver
PilOpen Access-værktøjer (fx browser plug-ins)
PilKontakt forfatteren - brug dit netværk - og modtag en kopi direkte fra forfatteren

Open Access

Over en tredjedel af alle videnskabelige publikationer findes i dag frit tilgængelige på internettet, som det vi kalder Open Access, OA (se opgørelse fra Europa Kommissionen).

Databaser og arkiver
DTU Bibliotek har her samlet et udpluk af Open Access-databaser, som er relevante for DTU’s forskningsområder. De databaser, som også er tilgængelige i DTU Findit, er markeret med en *.

 • DTU Findit (https://findit.dtu.dk)
  DTU Findit er DTU Biblioteks online katalog. DTU Findit indeholder flere OA-databaser og giver adgang til 34 millioner OA-publikationer inden for DTU's forskningsområder.
  Din søgning efter OA-publikationer bør derfor altid starte i DTU Findit.
   
 • ArXiv * (https://arxiv.org/)
  Det ældste preprint-arkiv (fra 1991) med cirka 1,6 mio. preprints og post-prints. Relevant for fysik, matematik, computer science, electrical engineering og relaterede discipliner. Du kan også finde preprints fra ArXiv i DTU Findit.
   
 • BASE * (https://www.base-search.net/)
  Bielefeld Academic Search Engine indekserer omkring 260 mio. dokumenter fra cirka 8500 kilder og omkring 60 % af indholdet er tilgængeligt Open Access.
  BASE har et vist overlap med CORE.
   
 • bioRxiv (https://www.biorxiv.org/)
  bioRxiv er en gratis online arkiv for ikke publicerede preprints inden for biologi. Arkivet drives af Cold Spring Harbor Laboratory.
   
 • CORE * (https://core.ac.uk/)
  CORE er en søgemaskine, som høster og indekserer mere end 200 mio. artikler, hvoraf 25 millioner artikler er tilgængelige Open Access.
  CORE har et vist overlap med BASE.
  Vi supplerer data i DTU Findit med fuldtekster fra CORE. Der kan være indhold uden for DTU's forskningsområder i CORE, som ikke findes i DTU Findit.
   
 • DOAJ * (https://www.doaj.org)
  Directory of Open Access Journals er en registrant over mere end 13.900 videnskabelige, peer reviewede OA-tidsskrifter, der rummer næsten 4,5 mio. artikler.
  Du kan også finde preprints og post-prints fra DOAJ i DTU Findit.
   
 • Google Scholar (https://scholar.google.com)
  Google Scholar er en søgemaskine for videnskabeligt indhold på internettet, som indekserer millioner af akademiske publikationer betalingsbelagte såvel som OA-publikationer.
   
 • Semantic School (https://www.semanticscholar.org/)
  Søgemaskine for videnskabeligt indhold på internettet.
   
 • Open AIRE (https://explore.openaire.eu/)
  Et globalt netværk af OA-repositories, der rummer mere end 44,5 mio. publikationer, 2 mio. datasæt og meget mere.
   
 • OSF Pre-prints (https://osf.io/preprints/)
  En pre-print-server med adgang til over 2 mio. pre-prints. OSF søger i en lang række preprint arkiver bl.a. ArXiv. Dækker blandt andet Engineering, Physical Sciences and Mathematics og Medicine and Health Sciences.
   
 • Science Open (https://www.scienceopen.com/)
  Søgeplatform med 36 millioner OA-publikationer.
   
 • PubMed Central * (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/)
  PubMed Central er et OA-fuldtekstarkiv inden for biomedical and life sciences på National Institutes of Health’s National Library of Medicine.
  Pubmedcentral er også søgbar i DTU Findit.
   
 • Europe PMC (https://europepmc.org/
  Europe PMC er en Open Science platform som samler pre-prints fra forskellige kilder. Europe PMC er partner med PubMed Central.
   
 • 1findr (https://1findr.1science.com)
  Søgetjeneste med over 27 millioner OA-publikationer.

 

Browser plug-in

Der findes flere browser plug-ins, som kan angive, om artikler, du ønsker adgang til, findes som Open Access. Ved at installere en gratis plug-in til din browser, får du nem adgang til disse artikler. Vær opmærksom på i hvilken browser, de virker.

 • Google Scholar button (https://chrome.google.com/webstore/detail/google-scholar-button/ldipcbpaocekfooobnbcddclnhejkcpn
  En browser plug-in til Chrome, Firefox og Safari, der optimerer søgningen efter OA-indhold i Google Scholar
   
 • Core Discovery (https://core.ac.uk/services/discovery/)
  En browser plugin baseret på CORE’s meget store arkiv med millioner af OA-publikationer.  Chrome eller Firefox
   
 • Unpaywall * (https://unpaywall.org/products/extension)
  En browser plug-in til Chrome eller firefox, der undersøger om betalingsartikler findes tilgængelige som Open Access.
  Unpaywall er integreret i DTU Findit.
   
 • OA button (https://openaccessbutton.org/)
  En browser plug-in til Chrome samt et søge interface, der finder OA-indhold. Hvor Open Access ikke er en mulighed, tilbyder de at kontakte forfatteren mhp at få artiklen direkte tilsendt.
   
 • Kopernio/EndNote Click (https://kopernio.com/)
  En browser plug-in til Chrome, der både finder OA-artikler og kan finde artikler, man har adgang til via bibliotekets abonnementer. Er gratis at benytte, men man skal registrere sig hos Clarivate Analytics.
   
 • Lazy Scholar (http://www.lazyscholar.org/)
  En browser plug-in der finder OA-artikler, citationer og metrikker til Chrome eller Firefox

   

Kontakt forfatteren - brug dit netværk

Alternativt kan du kontakte forfatteren/erne direkte, idet forfattere ofte har rettigheder til at dele sin artikel med fagfæller. Brug gerne dine personlige netværk eller forskernetværk som understøtter deling af artikler via netværk mellem forfatterne som fx ResearchGate og Academia.edu.

Kopi fra forfatteren

 • ResearchGate (https://www.researchgate.net/)
  En social platform for forskere, hvor der deles artikler.
   
 • OA Button (https://openaccessbutton.org/)
  En browser plug-in til Chrome samt et søge interface, der fremfinder OA-indhold. Hvor Open Access ikke er en mulighed, tilbyder de at kontakte forfatteren mhp. at få artiklen direkte tilsendt.
   
 • Academia (https://www.academia.edu)
  Academia.edu er en platform, hvor der deles artikler.