Studenterafhandlinger

DTU's studenterafhandlinger kan søges i:

  • DTU Findit 
    find alle bachelor- og masterafhandlinger fra september 2011 og frem
     
  • DTU ETD - Electronic Theses/Dissertations 
    find enkelte bachelor- og masterafhandlinger fra udvalgte institutter fra før september 2011, samt studenterafhandliger fra IHK/DTU Diplom fra før 2014

DTU Bibliotek arbejder i samarbejde med DTU's Afdeling for uddannelse og studerende på at gøre den samlede beholdning af DTU's studenterafhandlinger tilgængelig og søgbar.

Fuldtekster til fortrolige opgaver offentliggøres dog ikke.

Derudover kan DTU ph.d.-afhandlinger findes i DTU Orbit, DTU's Forskningsdatabase.

Hjælp til opgaveskrivning

Studiemetro - Guide til udarbejdelse af universitetsopgaver

APA guide - Guide til udarbejdelse af litteraturhenvisninger i APA format

URKUND - Information om DTU's antiplagieringssystem (kræver DTU login)

Stopplagiat.nu - Webtoturial om plagiering

http://www.bibliotek.dtu.dk/servicemenu/publicer/studenterafhandlinger
21 APRIL 2018