Predatory journals

Predatory journals (på dansk: røvertidsskrifter) er tidsskrifter uden peer-review, hvis titler til forveksling ligner eksisterende/velkendte titler fra lødige forlag som fx Elsevier eller Springer.

Manglen på peer-review, impact factor og gennemsigtighed er kendetegn, som gør, at man som forsker har mulighed for at opdage, om et tidsskrift, man overvejer at publicere i, er et seriøst tidsskrift eller et røvertidsskrift.

Pillæs mere om konsekvenserne ved røvertidsskrifter for forskere og DTU.

Nedenfor finder du en række overvejelser, du bør gøre dig, samt værktøjer til at validere et tidskrift, du overvejer at publicere i.

Overvejelser

 
Tidsskrifter og forlag kan muligvis være predatory, hvis de:

 • Opkræver ublu priser for udgivelsen af artikler samtidig med, at der mangler kvalitetskontrol i form af peer review og/eller redaktionelt tilsyn
 • Først gør opmærksom på gebyrer, efter din artikel er blevet godkendt til udgivelse
 • Bombarderer forskere med spammail, som opfordrer dem til at publicere eller påtage sig hverv i diverse editorial boards.
 • Hurtigt godkender lavkvalitetsartikler til udgivelse, herunder deciderede snydeartikler (hoax papers).
 • Angiver forskere som redaktionsmedlemmer uden deres tilladelse eller forbyder medlemmer at træde tilbage.
 • Angiver ikkeeksisterende forskere som redaktionsmedlemmer eller forfattere.
 • Kopierer det visuelle design og sprog i marketingmaterialer og websites fra legitime, etablerede tidsskrifter.
 • Angiver bedrageriske eller ukorrekte ISSN-numre.
 • Undlader at oplyse om deres fysiske adresse eller angiver forkerte adresser.
 • Reklamerer med falske, ikkeeksisterende eller misvisende impact factors.
   

Kilde: https://predatoryjournals.com/about/

Validering

 
DTU Bibliotek stiller en række redskaber og ressourcer til rådighed, som man kan bruge ved validering af et forlag eller tidsskrift, man overvejer at publicere i.

PilCabell's List

PilDirectory of Open Access Journals

PilOpen Access Scholarly Publishers Association 

PilCommittee on Publication Ethics (COPE) Member List

PilInternational Association of Scientific, Technical, and Medical Publishers (STM)

PilWeb of Science

PilJournal Citation Report (ISI Impact Factor)

PilScopus

Think Check Submit

www.thinkchecksubmit.org kan du få flere gode råd til hvordan du undgår at publisere i et røvertidsskrift.