Forskerservice

Hvor kan jeg få hjælp til data management på DTU?

På DTU Bibliotek har vi et forskningsdatateam, som underviser og vejleder forskere på DTU i forhold til data management og udarbejdelse af data management planer. Vi er altid klar til at svare på spørgsmål, indarbejde forslag eller på anden måde guide dig i processer vedrørende forskningsdata.

Hvis du eller dit institut har behov for en præsentation, inden for forskningsdataområdet, stiller vi meget gerne op.

Vi hjælper gerne med data management planer og det er obligatorisk at sende en kopi af din data management plan til os:

Du kan til enhver tid kontakte os på e-mail: datamanagement@dtu.dk eller tlf: 45 25 72 50

Forskningsdata management teamet supporterer bl.a. følgende initiativer:

DTU's Forskningsdata Forum:
Ledet af DTU's forskningsdekan Katrine Krogh Andersen, er alle initiativer og indsatser omkring forskningsdata management koordineret i DTU's forskningsdata forum. Det er bla. forummets opgave at:

  • Sætte data management på dagsordenen for hele universitetet.
  • Koordinere aktiviteter på tværs af institutter of afdelinger inden for deling af information og viden om forskningsdata.
  • Sikre kvalitet og bæredygtighed for DTU's indsatser på data management området.
  • Sikre at DTU følger nationale og international strategier, politikker, forskningsintegritet m.v.
  • Sikre optimal samarbejde med tilsvarende nationale og internationale initiativer.

DTU's Forskningsdata forum har ledet implementering af DTU's politik for opbevaring af primære materialer og data og implementeringen af Procedurer og Guidelines for denne på alle DTUs Institutter og centre.
PilInformation om DTU's Forskningsdata management forum (DTU-login)

Electronic Lab Notebooks, ELN - pilot
Electronic Lab Notebooks er software, der grundlæggende er en digitalisering af papir laboratorienotesbøger.

DTU Bibliotek er i gang med at undersøge og afprøve løsninger for ELNs sammen med forskergrupper fra forskellige institutter. Kontakt ddatamanagement@dtu.dk for mere information.

DTU forsknings dataarkiv og katalog
DTU arbejder på at stille et lokalt DTU-dataarkiv til rådighed for universitetets forskere, som gør dem i stand til at forvalte deres data ansvarligt. Arkivet vil tilbyde opbevaring, adgangskontrol, publiceringsmuligheder, sikkerhedskopiering, licenser, mulighed for langtidsopbevaring m.m. DTU-dataarkiv ventes klart primo 2019.

Indtil DTU har eget arkiv anbefaler vi eksterne anerkende forskningsarkiver til data publicering og opbevaring  – kontakt datamanagement@dtu.dk

Håndbog i forskningsintegritet
Snart vil den komplette håndbog "DTU håndbog for forskningsintegritet" være publiceret. Den indeholder grundlæggende information om principper for god videnskabelig praksis og bibliotekets forskningsdata team har bidraget med et kapitel om forsknings data management.

Undervisning
Som et væsentligt led i DTU's undervisning i god videnskabelig praksis tilbyder bibliotekets forskningsdata team et heldags seminar om data management.

Her bliver deltagere introduceret til generelle koncepter for data management, fx FAIR-principperne, Data Life Cycle mv. Behovet for god data management bliver forklaret med udgangspunkt I DTU's Code of Conduct, eksterne forskningsanbefalinger så som Open Research Data Pilot i Horizon 2020-programmet samt andre nationale og internationale strategier vedr. Open Science. Fokus er praktiske implikationer og hvordan du som forsker kan få stor værdi af god data management.

Workshops
Biblioteket planlægger en række workshops for alle interesserede forskere og ansatte som arbejder med persondata, Open Data and Innovation og licenser for data. Alle forslag til workshops og præsentation er velkomne – kontakt datamanagement@dtu.dk

Links og referencer
Uddybende information og guidelines i forskningsdata management findes på DTU Inside (DTU-login)

Danske online ressourcer for data management:
PilForskningsportalen
PilDanish e-Infrastructure Cooperation DeiC

FAIR-principperne:
PilThe FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship
PilGuidelines on FAIR Data management in Horizon 2020 (pdf)
PilGuidance-dokument om implementeringen af FAIR-principperne (pdf), publiceret af Science Europe (europæisk interesseorganisation af bevillingsgivere) i januar 2018: