Bibliometri og ranking

Bibliometriske analyser er et vigtigt redskab for DTU’s ledelse, institutter og administrative afdelinger. Analyserne understøtter DTU’s strategier gennem synliggørelse af forskningens og produkternes høje kvalitet.

Der laves analyser af publikationer, citationer og impact på forskningsgruppe- og institutniveau, ligesom der udarbejdes analyser af universitetets samlede performance.

Analyserne bidrager til eksempelvis: 

  • DTU’s Årsrapport
  • Institutternes årsrapporter
  • De internationale institutevalueringer
  • Afdækning af DTU’s impact set i forhold til andre internationale eliteuniversiteter
  • Belysning af universitetets internationale forskningssamarbejder
  • Fondsansøgninger og indstillinger til priser, herunder opslag af h-index.

Afledte opgaver i relation til de internationale universitetsranglister:

  • Overvåger universitetsranglisterne, eksempelvis THE World University Rankings, QS World University Rankings, Leiden Ranking og Academic Ranking of World Universities
  • Analyserer indikatorer og beregningsgrundlag
  • Vedligeholder ranglisten på dtu.dk, som illustrerer DTU's aktuelle placering.  

Kontakt

Telefon:
45 25 72 50
(man-fre: 9.00-16.00)

E-mail:
bibliotek@dtu.dk

http://www.bibliotek.dtu.dk/servicemenu/publicer/bibliometri
27 JUNI 2017