Projekter og partnere

DTU Bibliotek (Danmarks Tekniske Informationscenter) arbejder med projekter, som sikrer fremdrift og nyudvikling på det biblioteksfaglige område. Hermed er vi med til at sikre, at DTU’s forskere og studerende får den bedst mulige støtte og service med hensyn til litteratur og videnskabeligt materiale.

Nationale forhold
På nationalt plan arbejder DTU Bibliotek sammen med de øvrige universitetsbiblioteker og er engageret i samarbejdsorganet Forskningsbibliotekernes Chefkollegium (FC) ligesom vi deltager i nationale tekniske projekter til gavn for den tekniske videnskab i regi af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF).

DTU Bibliotek har i en årrække været teknisk leverandør for nationale projekter f.eks. Den Danske Forskningsdatabase for DEFF og Den Bibliometriske Forskningsindikator for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Desuden er DTU Bibliotek engageret i et større EU-projekt under EU’s 7. rammeprogram, Driver-II.

Internationale samarbejder
På internationalt plan understøtter DTU Bibliotek den overordnede DTU-vision om at sikre et højt internationalt niveau inden for teknisk videnskab og naturvidenskab.

I lighed med det øvrige DTU har biblioteket et solidt samarbejde med øvrige nordiske tekniske universiteter i Nordic 5 Tech og vi har tætte samarbejdsrelationer med ETH i Schweitz, Delft i Holland, TIB i Hannover og Stanford i USA.