Kriterier for anskaffelse

DTU Bibliotek vil inden for de økonomiske rammer beslutte, om DTU skal eje informationsressourcen, eller om det skal hjemtages via bibliotekets samarbejdspartnere.

Vi vurderer forslag til anskaffelse ud fra følgende kriterier:

 1. DTU Bibliotek anskaffer primært informationsressourcer med relevans for forskning, undervisning og videnformidling på DTU. 
   
 2. Som udgangspunkt anskaffes materialet i elektronisk form til brug for hele DTU. Ved anskaffelse af trykte informationsressourcer placeres det på DTU Bibliotek.
   
 3. Lærebøger i trykt form til brug i undervisningen (dog ikke kompendier, noter og klassesæt) placeres i DTU Biblioteks lærebogssamlinger.
   
 4. DTU Bibliotek anskaffer som hovedregel kun nyere informationsressourcer, dvs. udgivet inden for de seneste 5 år. Ældre informationsressourcer kan anskaffes efter vurdering af efterspørgsel og økonomi. 
   
 5. DTU Bibliotek anskaffer fortrinsvis informationsressourcer på engelsk eller dansk.

Hvad køber vi?

Vi modtager meget gerne forslag til anskaffelser fra vores brugere.

PilForslag til anskaffelse
   vælg "Suggest for acquisition"

PilKriterier for anskaffelse