Ændring af din e-mail adresse

Adresseændring bedes sendt til os per mail til libraryaccount@dtu.dk.

Dog skal DTU-ansatte og -studerende ikke informere os om adresseændringer; opdateringen sker automatisk via DTUBasen.