Lån af bøger - Udlånspolitik

For at kunne låne og reservere bøger på DTU Bibliotek skal du være registreret i vores brugerdatabase. Du kan læse mere om dette til højre på denne side. Kommer du ikke fra DTU, skal du registrere dig med e-mail, et selvvalgt password og cpr-nr. (første gang).

Søgning efter trykte bøger
Vores trykte samling søges via DTU Findit

Fornyelse af lån af bøger
PilDu kan forny dine lånte bøger

Haster det?
Hastebestillinger modtages mod betaling på telefon 45 25 72 50 (hverdage kl. 9.00-16.00).

Lånetid
Bøger kan låned ved Biblioteksservice inden for åbningstiden. I Lyngby har vi også en terminal selv-udlån. Lånetiden er 4 uger for de fleste bøger/materialer. Hvis bogen ikke bliver reserveret af en anden, kan du forny lånet af bogen.

Aflevering af bøger
Du kan aflevere bøger ved Biblioteksservice i åbningstiden, ved selvbetjeningsterminalen, sende dem med posten eller aflevere dem i bibliotekets postkasse ved indgangen.

Hjemkaldelse og erstatning

Hjemkaldelse sker pr. e-mail til den adresse, vi har fra din registrering. Det vil for DTU-ansatte sige deres officielle DTU-mail og for DTU-studerende bruger vi altid deres studie-mail (s-mailen).

  

1. hjemkaldelse er gratis.  
2. hjemkaldelse er også gratis.
3. hjemkaldelse koster 150,00 kr i administration samt et erstatningsbeløb.

  

Størrelsen på erstatningsbeløbet bliver fastsat ud fra en vurdering af omkostningerne ved at genanskaffe tilsvarende materiale. Erstatningsbeløbet kan udover selve genanskaffelsesprisen også omfatte administrationsgebyr for omkostningerne ved anskaffelse.

Efter en periode på 20 dage sendes erstatningskravet til indkrævning hos SKAT, og låneren får meddelelse om dette.

Bliver det lånte materiale afleveret inden sagen er sendt til SKAT, skal låneren kun betale gebyret. Erstatningsbeløbet tilbagebetales ikke, hvis brugeren herefter afleverer genfundet materiale.


Blokering
Hvis en låner skylder DTU Bibliotek mere end 500 kroner, blokeres der for yderligere lån af trykte materialer, samt for fornyelser. Betales det skyldige beløb, fjernes blokeringen.

Ansattes mellemværende med DTU Bibliotek bliver løbende faktureret det institut den ansatte er tilknyttet, og de bliver derfor ikke blokeret.

Betaling
PilDu kan betale dine udeståender via dette link
Betal elektronisk med Dankort, MasterCard, Visa eller JCB.
PilBetalingsbetingelser

Lånerkort
Normalt fungerer sundhedskortet som lånerkort. Lånerkort kan udstedes til firmaansatte, privatpersoner og DTU-ansatte, hvis de ønsker det. For DTU-studerende kan både DTU-studiekort og sundhedskort fungere som lånerkort.

Levering
DTU ansatte med arbejdsadresse på en af DTU's lokaliteter kan vælge at få tilsendt bøger via intern post uden beregning. 

Udlandsophold  
Bøger fra DTU Biblioteks bogsamling må ikke tages med til udlandet uden særlig aftale. Dog må studerende ved Øresundsuniversitetet gerne tage bøgerne med over Sundet.

Lukkede magasiner (Closed stacks) i Lyngby
Bøger udgivet før 1968 og tidsskrifter udgivet før 2000 er placeret i bibliotekets lukkede magasiner (kaldet Closed stacks i DTU Library Printed Collections).

Henvend dig ved Biblioteksservice, hvis du ønsker materiale fra de lukkede magasiner. Vi henter trykte bøger og tidsskrifter i magasinerne 5 gange om dagen på følgende tidspunkter: 
  
kl. 11.00  12.00  13.00  14.00  15.00

Senest en halv time efter ovenstående tidspunkter vil materialet ligge klar til afhentning ved Biblioteksservice resten af dagen. Næste dag sættes det uafhentede materiale på plads igen.

Brugeroplysninger

DTU studerende og ansatte er automatisk registreret som brugere på DTU Bibliotek

PilRegistrering
PilÆndring af e-mail og adresse
PilReset password

Biblioteker uden password kan kontakte DTU Bibliotek på libraryaccount@dtu.dk

Fra andre biblioteker

Betaling

Du kan betale dine udeståender via dette link:

PilBetaling

Hvad køber vi?

Vi modtager meget gerne forslag til anskaffelser fra vores brugere.

PilForslag til anskaffelse
   vælg "Suggest for acquisition"

PilKriterier for anskaffelse

http://www.bibliotek.dtu.dk/servicemenu/find/laan
22 OKTOBER 2017