DTU Findit

Hvad du ønsker, skal du få - nye brugervenlige funktioner i DTU Findit

torsdag 08 dec 16
|
Download artiklen direkte, filtrer på sprog og få tallet for citationer - med det samme.

DTU Bibliotek arbejder løbende på at forbedre vore søge-flagskib DTU Findit, gerne i dialog med jer brugere og på basis af feedback og fra vores brugertests. Her præsenterer vi et par nyheder i DTU Findit - udover at vi har gjort søgefeltet større.

Artikler med direkte, online adgang
Det har været et stort ønske fra vores brugere, at de hurtigt kan identificere, hvilke poster i et søgeresultat, som er elektronisk tilgængeligt og derfor kan downloades med det samme. Det ønske kan vi nu opfylde. Øverst til venstre i Online Access-boksen angives hvor mange af posterne i søgeresultatet, der er direkte online adgang til. Med et klik reduceres listen til kun at indeholde det, der kan downloades direkte.

For DTU-ansatte og -studerende drejer det sig om ca. 88 mill. poster, nemlig al den litteratur, DTU Bibliotek har købt fuld adgang til og alt udgivet under Open Access

For brugere af DTU Findit, som ikke har tilknytning til DTU, drejer det sig om de knapt 12 millioner poster, der er udgivet som Open Access

For at øge brugervenligheden kan man nu også downloade fuldtekst artiklen direkte fra listen med søgeresultatet. Tidligere skulle man via siden med information om den enkelte artikel, abstraktet osv. før man kunne få fingrene i selve artiklen - vi sparer jer for nogle klik.
 
Filtrering  på sprog
Vi har nu implementeret muligheden for at filtrere på publikationernes sprog. Alle tænkelige sprog indgår i vores data og du kan nu undgå dem, du ikke forstår. Ikke mindst kan vi undgå, at vores brugere bestiller artikler som i DTU Findit fremvise med engelsk titel og abstrakt lyder spændende, men hvor selve artiklen er på et sprog, vi ikke forstår.  

Både "multiple" og "undetermined" vil optræde på listen over sprog. Multiple dækker over, at noget litteratur faktisk udgives parallelt på to sprog, fx fra Canada, hvor både engelsk og fransk er officielle sprog. Når undetermined er angivet som sprog, fremgår sproget ikke af de data, vi modtager; ofte er sproget dog engelsk.

Citationstal fra WoS og Scopus
Et andet stort ønske fra vores forskere har været, at antallet af citationer for den enkelte artikel fremgik af DTU Findit-grænsefladen. Nu viser vi citationstallene fra såvel Web of Science, WoS, som fra Scopus-databasen - de to store spillere på området - på posten for den enkelte artikel under overskriften Metrics i højre side - når data findes i systemet. Citationstallene vises kun for brugere med DTU-login, pga. licens.

For de publikationer, hvor det findes i de data, vi modtager, vil også Altmetric score fremgå. Altmetric score siger noget om, hvor bredt artiklen er kommet ud ved at registrer omtale online, delinger, kommentarer på de sociale medier osv. Almetric score vises for alle brugere.

PilDTU Findit


Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
http://www.bibliotek.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=AE3935FF-E840-424D-B76A-030C9B3D64CF
19 JUNI 2018