Photo: Mikal Schlosser

Biblioteket i Lyngby lukker i tre måneder

fredag 09 jun 17

Kontakt

Lars Binau
Teamleder, Publikumsfaciliteter
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 73 15

Kontakt

Lene Kuszon
Projektleder
CAS
93 51 12 27

Minibibliotek

åbent hverdage kl. 10.00-16.00
juli, august og september
i kælderen, adgang gennem
Polyteknisk Boghandel
OMBYGNING Anden bølge af DTU Biblioteks forvandling er på vej. For at gøre ombygnings-perioden så kort som muligt er biblioteket lukket i juli, august og september.

DTU Bibliotek er et godt sted at være. Det store rum summer af liv på alle etager og er fyldt med mennesker nærmest døgnet rundt.

"Vi er faktisk druknet i succes"
Lars Binau

„Vi er faktisk druknet i succes,” siger teamleder Lars Binau, DTU Bibliotek. Hermed mener han, at flere har fået øj­nene op for de nye muligheder i bibliote­ket, men flere brugere giver generelt mere støj og dårligere indeklima. Aktiviteterne på scenen i stueetagen øger også presset på rummet, både i forhold til støj og god­kendelse fra brandmyndighederne.

Det bliver der nu gjort noget ved, når CAS tager fat på om­bygning og nyindretning af biblioteket. Samtidig benyttes lejligheden til at forvandles biblioteket til DTU Smart Library, et levende laboratorium for smarte teknologier.

Først bliver der dog tre måneder uden bibliotek; i juli, august og september er der kun adgang for håndværkere. To timer om dagen vil der være mini­bibliotek i kælderen, og bibliotekarerne kan selvfølgelig stadig kontaktes. Men de studerende må finde alternative steder til studierne og benytte andre databarer på campus.

Håndværkerne starter med at skrælle alle lofter af for at gøre plads til nye lam­per, nu selvfølgelig med LED, nyt venti­lationssystem og støjdæmpende loftspla­der. Ud over at være mere bæredygtigt har LED­-lys også den fordel, at man kan regulere farve og intensitet. Man vil f.eks. kunne tilføje mere blåt på en regnfuld og mørk dag, og i nogle zoner vil brugerne selv kunne styre lysets farve og styrke.

Teknologisk legeplads
Nye loftsplader og glasvægge omkring atriumgården på anden sal vil dæmpe lyden af de mange stemmer, og på hver etage sættes der sensorer op, som kan måle CO2, luftfugtighed, temperatur, lysniveau og støj.

„Det er ikke kun, for at brugerne kan følge med i ’vejret’ på biblioteket og even­tuelt vælge den zone, hvor klimaet passer dem bedst, men også fordi vi vil gøre biblioteket til en teknologisk legeplads. De indsamlede data skal indgå i en større pulje af data fra hele campus, som bliver frit tilgængelige for forskere og studeren­de,“ siger Lars Binau.

Som en del af Smart Library­-projektet testes nogle kameraer, som kan måle folks bevægelser og endda køn og alder. Et af målene er, at kameraerne vil kunne gøre det muligt at tilbyde en online­tjeneste, der viser ledige pladser. I første omgang kom­mer der ikke flere møbler, men med flere permanente flugtveje vil biblioteksbygnin­gen med et slag gå fra at kunne rumme 349 til 1300 personer til de store events, og wi­fi­ og mobildækningen vil blive forbedret. Så der er bestemt noget at vente på.

Artiklen er bragt i DTUavisen nr. 6-2017

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
http://www.bibliotek.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=8029C027-A2AF-4AD6-A225-E4CECF580D87
22 APRIL 2018