Open Access

På vej mod mål for Open Access

torsdag 08 jun 17

Kontakt

Andrew Cranfield
Teamleder, Rådgivning & data
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 72 60

FORDELE VED OPEN ACCESS

  • forskningsresultater bliver umiddelbart eksponeret
  • publikationer bliver frit tilgængelige for en bred kreds
  • forskning bliver nyttiggjort
  • resultater får øget gennemslagskraft – ’impact’
  • flere citatione
PUBLICERING I 2015 havde 46 procent af DTU-forskeres publikationer en open access-version. Målet er 100 procent i 2022.

Ifølge den nationale målsætning skal alle udgivne forskningspublikationer fra 2022 have tilknyttet en open access­version. Den seneste statistik på området viser, at 46 procent af DTU’s artikler i 2015 havde en sådan version knyttet til den biblio­grafiske post i DTU Orbit. Året før var andelen 31 procent.

DTU Bibliotek har været i dialog med alle DTU's institutter for at orientere om DTU’s open access­aktiviteter og ­regi­strering. Det vigtige budskab er, at DTU's forskere blot skal aflevere deres post­print af artiklen, når den er klar til publicering i et videnskabeligt tidsskrift. DTU Bib­liotek tager sig derefter af registrering og publicering i DTU Orbit – og sikrer, at eventuelle embargoperioder for offentlig­gørelsen af post­printet overholdes.

"Det er virkelig flot, at DTU er så langt fremme med open access, men det er vigtigt, at vi fortsat har den nationale målsætning for øje."
Forskningsdekan Katrine Krogh Andersen

„Det er virkelig flot, at DTU er så langt fremme med open access, men det er vigtigt, at vi fortsat har den nationale målsætning for øje. Gevinsten for den enkelte er jo meget klart, at forsknings­resultaterne kommer ud til en bredere kreds og dermed gør endnu mere gavn,“ siger forsknings dekan Katrine Krogh Andersen.

Det kræver en samlet indsats fra DTU Bibliotek, institutterne og den enkelte forsker at nå målsætningen. Opgørelsen over open access­publikationer i 2016 frigives i begyndelsen af 2018, og forskerne har stadig mulighed for at sende deres post­print til biblioteket og på den måde påvirke 2016-­opgørelsen. DTU Bibliotek kan levere lister over de publicerede ar­tikler, som mangler et post­print, så alle har mulighed for at danne sig et overblik.

Artiklen er bragt i DTUavisen nr. 6-2017


Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
http://www.bibliotek.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=0A40A5D3-B06D-41A6-88E8-78853F2A2640
22 APRIL 2018