Open Access Week

Open Access - grøn eller gylden?

tirsdag 24 okt 17
|
Open Access handler om fri adgang til videnskabelig litteratur og tendensen er, at flere og flere forskningspublikationer udgives under Open Access-betingelser. Men hvordan publicerer du bedst dine forskningsresultater Open Access? Og hvad er DTU’s politik på området?

Når du vil publicere din forskning Open Access kan du vælge at gå to forskellige veje: grøn eller gylden.

Grøn Open Access
Grøn Open Access er, når du som forsker parallelpublicerer din publikation i et åbent arkiv eller i et åbent repository fx DTU's forskningsdatabase DTU Orbit. Det gør du ved at uploade en fuldtekst version af din peer-reviewed videnskabelige artikel, som dermed bliver gratis tilgængelig online. Det vil oftest være et post-print.

DTU støtter op omkring Grøn Open Access og opfordrer til at sikre selvarkivering af DTU publikationer i DTU Orbit. De fleste forlag tillader en eller anden form for Open Access-selvarkivering, oftest er det med et post-print af artiklen.

Husk derfor at gemme dit post-print.

Gylden Open Access
Gylden Open Access er, når du som forsker vælger at betale en publiceringsafgift (APC) til forlaget, for at få gjort din artikel Open Access. Artiklen vil da være frit tilgængelig for alle interesserede, selvom adgangen fortsat gives gennem tidsskriftet på forlagets side.

Gylden Open Access, som tilbydes fra traditionelle forlag, vil ofte betyde at DTU kommer til at betale for samme artikel to gange: dels licens for adgang til tidsskriftet, dels for Open Access-publiceringen. DTU Bibliotek anbefaler derfor kun Gylden Open Access i rene Open Access-tidsskrifter, som ikke kræver abonnement. Du kan finde rene Open Access tidsskrifter på www.doaj.org.

Hvis du publicerer din artikel Gylden Open Access ved at betale en publiceringsafgift (APC) til forlaget, så husk at konterer publiceringsomkostningerne på følgende udgiftstype: 14701401.

DTU’s Publiceringspolitik og Open Access
En af grundpillerne i DTU’s Publiceringspolitik er tilgængelighed og synlighed. DTU ønsker maksimale adgang, anvendelse og udnyttelse af DTU producerede videnskabelige resultater, således at DTU’s forskning er til gavn for samfundet. Tilgængelighed og synlighed opnås bedst igennem Open Access. Publiceringspolitikken fastslår derfor, at DTU-forskere altid skal overveje Open Access, når de publicerer.
PilDTU’s Publiceringspolitik (pdf)

 
Kontakt:
openaccess@dtu.dk

Selvarkivering i DTU Orbit:
orbit@dtu.dk

PilLæs mere om Open Access

Ordforklaring

Et post-print er en digital version af en videnskabelig artikel efter den er peer reviewed. Denne version kaldes også "final author manuscript". Post-print er accepteret til publicering og har gennemgået peer review, men er endnu ikke blevet sat op med tidsskriftets layout. Det intellektuelle indhold er altså identisk med den version, som vil blive publiceret senere i tidsskriftet.

Et pre-print er et udkast til en videnskabelig artikel i et peer reviewed videnskabeligt tidsskrift, inden den har gennemgået peer review processen, er accepteret og udgivet. Et pre-print er ikke nødvendigvis identisk med den endelige, publicerede artikel.

APC står for Article Processing Charge og er det beløb, som et forlag tager for at gøre din endelige publicerede artikel Open Access. Nogle tidsskrifter eller forlag giver rabat på APC for forskere på DTU, fordi DTU Bibliotek har købt abonnement eller licens på tidsskriftet - eller på anden vis har en aftale om rabat.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.