Udstilling: DTU's vindbil har slået 100 %-grænsen!

På DTU hældes der ikke til religiøse eller mytiske forestillinger, her gås der efter eksakt videnskabelige viden og resultater, og det er der en god grund til. For det er med intelligens og designoptimering at man kan sikre sig at modvind kan bruges som energikilde i det internationale race kaldet Racing Aeolus. Det eneste mytiske omkring dette race er navnet efter vindenes vogter, Aeolus! En racerbil, der kører på modvind er udviklet af studerende og undervisere på DTU Vindenergi, har skabt stor opmærksomhed i aerodynamiske kredse og det er med rette, da vindbilen ikke alene har slået verdensrekord i 2016, men er også som den eneste bil i konkurrencen er kommet over 100% af vindhastigheden. 

DTU diffusoren booster bilens performance

Et af nøglepunkterne bag bilens succes er bilens ”motor”, som i dette tilfælde er rotor/diffusor-kombinationen, som er udviklet ved hjælp af beregningstunge CFD (Computational Fluid Mechanics) metoder til at forudsige samspillet mellem rotoren og den omkringliggende diffusor. Diffusoren, som er den annulære vinge der ligger uden om rotoren, er originalt medtaget på grund af løbets sikkerhedsregler, men holdet har medtaget effekten af denne i designet således at kombinationen af rotor og diffusor sikrer den højest mulige samlede fremdriftskraft. Ud over at rotoren og diffusoren er designet specifikt til formålet, har muligheden for pitch-vinkel justeringer under løbet gjort at man har kunnet udnytte det fordelagtige ”motor”-design bedst muligt.

Keep It Simple

Ud over bilens højteknologisk-designede rotor og diffusor har designstrategien for DTU’s modvindsræser ellers været at gå målrettet efter de ”gevinster” der er lettest at høste, og har en stor sandsynlighed for at virke. Derfor er mange af bilens systemer og komponenter opbygget så simpelt som muligt. Blandt andet består bilens transmissionssystem af en et-gears-løsning, sådan at der ikke er et unødvendigt tab forbundet med et komplekst gearsystem.

Konkurrence for små vindmøller

Ud over WinDTUrbineracer konkurrencerne deltager DTU Vindenergi´s studerende og undervisere også årligt i en konkurrence hvor det gælder om at designe, bygge og eftervise performance i en vindtunnel i Holland. Rammerne for denne konkurrence åbner mulighed for at arbejde med mange forskellige områder indenfor vindmølledesign. Blandt andet har DTU holdet haft god succes med at stille op med både horisontalakslede og vertikalakslede vindmøller.

Kom og få en fornemmelse for vindhastighed, smart design og optimerede møllevinger m.m. på udstilling på biblioteket.

Kontaktinformation:
Robert Mikkelsen (rfmi@dtu.dk), Mac Gaunaa (macg@dtu.dk), Taeseong Kim (tkim@dtu.dk)

Tidspunkt

tor 10 nov 16 14:00 -
fre 13 jan 17 14:00

Kontaktperson

Hvor

DTU Bibliotek

Anker Engelunds Vej 1, Bygn. 101D

2800 Kgs. Lyngby

 

Åben for alle


http://www.bibliotek.dtu.dk/kalender/Arrangement?id=0c1783f5-0002-4343-960f-e4a0fa384545
19 JUNI 2018